PRINT CARDS

0988434296

NHÃN PHỤ

Danh mục:

Product Description

Nhãn phụ” là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc dịch từ nhãn gốc của hàng hoá bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật mà nhãn gốc của hàng hoá còn thiếu.

Là quy định bắt buột phải có của một số sản phẩm.

Customers' review

5 stars 0 0 %
4 stars 0 0 %
3 stars 0 0 %
2 stars 0 0 %
1 star 0 0 %

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NHÃN PHỤ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top